е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-31 / 21.9.2016 г.

00384-2016-0014 "ДОСТАВКА НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.kamuk-0.rar 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 17.11.2016 г.

Публикувано на: 17.11.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Трошен камък Съобщение ценови.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Трошен камък.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 9 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 10 / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 20.6.2021 г.