е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-34 / 11.3.2020 г.

Борсова сделка чрез борсов посредник, с продавач на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ пропан-бутан) за зареждане на автомобили и МПС собственост на Община Никопол и институциите в системата на предучилищното и училищното образование посредством система за безналично плащане с карти в изпълнение на служебните задачи и пътувания, както гориво-смазочни материали и консумативи за нуждите им.

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=964638&newver=2
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Други документи № 12-34 / 11.3.2020 г.

Публикувано на: 11.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) БОРСОВИ СДЕЛКИ27032020134356.pdf 20.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-34 / 11.3.2020 г.

Публикувано на: 11.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 964638.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-34 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договори.rar 20.1.2021 г.

Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС № 12-34 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID 968614.pdf 20.1.2021 г.