е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-21 / 5.7.2018 г.

Публично състезание с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на ново преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст", в изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0052 "Подай ръка", финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538393539
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prehod.dostavka.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Документация за участие по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) UkazaniqUchastnici-dostavka.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация обор и обз.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ IV Образци.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП- формат XML и pdf
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 30 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.prehod.dostavka.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-103 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oтговор на запитване.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 56 / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 56_cor.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Съобщение до участник - "Лидер Конструкт" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение до Лидер Конструктб ЕООД.pdf 18.1.2021 г.