е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-24 / 13.1.2017 г.

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0144 „Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № 1. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rehenie.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie.pdf 18.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciya.pdf 18.1.2021 г.

Образци № 4. / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 18.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 5. / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 6. / 1.3.2017 г.

Публикувано на: 01.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 7. / 23.3.2017 г.

Публикувано на: 23.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 8. / 4.4.2017 г.

Публикувано на: 04.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 18.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 4.4.2017 г.

Публикувано на: 04.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshteniee.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 10. / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4 zalicheni podpisi.pdf 18.1.2021 г.

Решение № 11. / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie RD-219.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 26.5.2017 г.

Публикувано на: 26.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor zalicheni podpisi.pdf 18.1.2021 г.