е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-41 / 18.4.2019 г.

"Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от областната и общинската транспортни схеми на община Роман"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Нова папка.rar 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информаци за удължаване на срока.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 27.1.2021 г.