е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2017-0004 / 20.7.2017 г.

"Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438303539
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.7.2017 г.

Публикувано на: 20.07.2017 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 20.7.2017 г.

Публикувано на: 20.07.2017 г.
Коментар: образци за попълване към ДУ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци за попълване2017.docx 25.1.2021 г.

Други документи № / 20.7.2017 г.

Публикувано на: 20.07.2017 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор_2017.doc 25.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 797064/20.07.2017 г. / 20.7.2017 г.

Публикувано на: 20.07.2017 г.
Коментар: обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 25.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 823/20.07.2017 г. (797062) / 20.7.2017 г.

Публикувано на: 20.07.2017 г.
Стойност: 251 843,00 лв.
Коментар: решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 21.8.2017 г.

Публикувано на: 21.08.2017 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PR 1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SAOBSHTENIE chl.57 al.3.pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Коментар: Протокол №3 от 08.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протоко №3 от 08.09.2017 г..pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Коментар: Протокол №2 от 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от 04.09.2017 г..pdf 25.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Коментар: Решение №979 от 08.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №979 от 08.09.2017 г..pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка №808560/06.10.2017 Обявление за възложена поръчка №808560/06.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА №808560_06.10.2017 г..pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Коментар: ДОГОВОР №31-113 от 05.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР №31-113.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № 819867/14.12.2017 г. / 14.12.2017 г.

Публикувано на: 14.12.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №31-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на Договор №31-113.pdf 25.1.2021 г.