е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-24 / 16.9.2019 г.

Упражняване на авторски надзор на обект:Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І пл. 991 кв.69 гр. Роман община Роман "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор проект.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) спесификация.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 27.1.2021 г.

Други документи № 4 / 7.2.2020 г.

Публикувано на: 07.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 27.1.2021 г.