е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-16 / 24.7.2015 г.

Доставка на хранителни продукти на Социално предприятие Обществена трапезария

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Publichna_Pokana_hrani_2.doc 19.5.2021 г.

Покана за участие № 42-01-135/24.07.2015 / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: Публична покана публикувана в АОП №9044232
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) публична покана - доставка на хр. продукти.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 6.8.2015 г.

Публикувано на: 06.08.2015 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 19.5.2021 г.