е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-28 / 26.2.2019 г.

"Избор на изпълнител на СМР за обекти: Изграждане на детска площадка в училищен двор с. Долна Бешовица и Изграждане детска площадка пред бл. 7 гр. Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.2.2019 г.

Публикувано на: 26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 15.1.2021 г.