е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-19 / 16.12.2014 г.

Реконструкция водопроводна мрежа с. Камено поле ,община Роман -І-ви етап

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2018 г.
Файлове актуални към: 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3200-19 / 16.12.2014 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума.pdf 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3200-19 / 22.12.2014 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ.jpg 21.1.2018 г.

Други документи № 3200-19 / 22.12.2014 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 инфо за изпълнен договор.fed 21.1.2018 г.

Гаранции № 3200-19 / 1.6.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) освободена гаранция вик камено поле.jpg 21.1.2018 г.