е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-44 / 19.3.2020 г.

"Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация - Община Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: 2.4.2020 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-44 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.pdf 2.4.2020 г.

Образци № 12-44 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 2.4.2020 г.

Образци № 12-44 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 2.4.2020 г.

Информация за публикувана обява № 12-44 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1244 инф20032020132328.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № 12-44 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 2.4.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-44 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснения1.pdf 2.4.2020 г.