е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-30 / 9.6.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: "Изграждане на Център за временно настаняване (ЦВН)"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831393534
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Общи условия, указания и образци.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 19.5.2021 г.

Решение за откриване № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация Инженеринг ЦВН cor..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Приложения към техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 приложения към Техническа спецификация.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.5.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за изменение.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Методика след изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика след изменение.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Общи условия, указания и образци след промяната
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Общи условия, указания и образци след промяната.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Образци -word. след изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци word след промяната.docx 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 8.7.2020 г.

Публикувано на: 08.07.2020 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokoл 1 CVN.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 14.9.2020 г.

Публикувано на: 14.09.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 21.9.2020 г.

Публикувано на: 21.09.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 21.9.2020 г.

Публикувано на: 21.09.2020 г.
Коментар: Протокол на осн. чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 181 al.4 ZOP.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 21.9.2020 г.

Публикувано на: 21.09.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 53 / 21.9.2020 г.

Публикувано на: 21.09.2020 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 53.pdf 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор _заличени.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Коментар: Договор с подизпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор подизпълнител_cor.pdf 19.5.2021 г.