е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-9 / 28.2.2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе" по три обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 25.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 4 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци ВиК.docx 25.1.2021 г.

Други документи № 5 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: ЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 25.1.2021 г.

Други документи № 6 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: КСС позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec KSS_Ob.poziciya №1.xlsx 25.1.2021 г.

Други документи № 7 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: КСС позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec KSS_Ob.poziciya №2.xlsx 25.1.2021 г.

Други документи № 8 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: КСС позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec KSS_Ob.poziciya №3.xlsx 25.1.2021 г.

Други документи № 9 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Технически проект с. Грозден ч. 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 грозден_1.7z 25.1.2021 г.

Други документи № 10 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Технически проект с. Грозден ч. 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 грозден_2.7z 25.1.2021 г.

Други документи № 11 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Технически проект с. Лозарево
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 лозарево.rar 25.1.2021 г.

Други документи № 12 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Технически проект с. Чубра
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 чубра.rar 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Разяснение по документацията за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение по документацията Реконструкция ВиК.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Разяснение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 2.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 13 / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Коментар: Разяснение по документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 3.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 15 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение-ценови.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 16 / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение класиране и избор на изпълнител на ОП.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Протокол №3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Протокол №4 от дейността на комисята
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 21 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена ОП.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане по ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане по ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 24 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане по ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 3.pdf 25.1.2021 г.