е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-134 / 8.10.2019 г.

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на офис техниката в община Ивайловград и второстепенните разпоредители с общински бюджет", по три обособени позиции Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали. Обособена позиция 2: Доставка на консумативи за нуждите на офис техниката. Обособена позиция 3: Доставка на канцеларски материали за артикули включени в списъка и услугите по чл.12, ал.1.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 20.6.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява Ивайловград.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia Kancelarski materiali 2017-три обособени позиции.doc 20.6.2021 г.

Протокол № 4 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия канцеларски материали 1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3.pdf 20.6.2021 г.