е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-12 / 14.4.2016 г.

Изпълнение на инженеринг (Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Дупница по шест обособени позиции.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336343936
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Доклади за енергийна ефективност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokladi.rar 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Документация за сваляне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация ОП12.rar 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 16 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP12resh.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-12(1) / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) op12obiavl.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 23.6.2016 г.

Публикувано на: 23.06.2016 г.
Коментар: Протокол №1 вч
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 1 вч инженеринг.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-57 / 12.8.2016 г.

Публикувано на: 12.08.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protkol 2.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 31 / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Договор с приложения по Обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП.3.rar 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Договор с приложения по Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП.2.rar 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Договор с приложения по Обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП.4.rar 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Договор с приложения по Обособена позиция 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП.5.rar 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Договор с приложения по Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП.6.rar 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Договор с приложения по Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП.1.rar 16.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-148 / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Информация за сключени договори по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5 и 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо.скл.д-р.Инж.6п-ции.pdf 16.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie priklichvane OP.1.pdf 16.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie priklichvane OP.2.pdf 16.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ovqvlenie Priklichvane OP.3.pdf 16.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikliuchvane OP.5.pdf 16.1.2021 г.