е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-1 / 15.7.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГР. БРУСАРЦИ, С. ВАСИЛОВЦИ И С. КРИВА БАРА, ОБЩИНА БРУСАРЦИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 10 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Протокол от пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол ПК-рехабилитация улици.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 3 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 01_Ukazaniq_SMR_ulici_Brusarci.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 4 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_TS_SMR_ulici_Brusarci.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 5 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: ОБРАЗЦИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 6 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Metodika_SMR_ulici_Brusarci.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 7 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: ЕЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 8 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: ПРИЛОЖЕНИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Prilojeniq_SMR_ulici_Brusarci.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 9 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_SMR_ulici_Brusarci.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-21 / 1 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение откриване.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1/ ПС-22 / 2 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Обявление за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ПС.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-1/11 / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 12 / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 от комисия-ЗОП-ПС-1.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 13 / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 от комисия ЗОП-ПС-1.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 14 / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен Протокол от комисия ЗОП-ПС-1.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / ПС-31 / 15 / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-31-Решение за избор на изпълнител-ЗОП-ПС-1.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-1 / 16 / 24.9.2019 г.

Публикувано на: 24.09.2019 г.
Коментар: ДОГОВОР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 30 с КАРО ТРЕЙДИНГ -ЗОП-ПС-1-без прилож..pdf 5.1.2021 г.