е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-52 / 14.8.2017 г.

Инженеринг - изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен технически проект, включително упражняване на авторски надзор на обект: ,,Преустройство на Помощно училище ,,Минко Неволин" в Център за социална рехабилитация и интеграция, други здравни и социални дейности в УПИ I - 2194, кв. 88 по плана на гр. Карнобат - I етап

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация № 3. / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentacia.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 22.1.2021 г.

Други документи № 5. / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2016_OBSLEDVANE_ARH.ZASNEMANE.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 6. / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheski pasport_CSRI.pdf 22.1.2021 г.

Документация № 8. / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentacia promenena.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 9. / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 22.1.2021 г.

Решение № 7.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za odobrqvane na obqvlenie za izmenenie.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 10.Протокол 1 / 7.11.2017 г.

Публикувано на: 07.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 11.Съобщение за отваряне на ценовите предложения / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Cenovi predlojenia.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 12.Протокол 2 / 24.11.2017 г.

Публикувано на: 24.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 13.Протокол 3 / 24.11.2017 г.

Публикувано на: 24.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 14.Доклад / 24.11.2017 г.

Публикувано на: 24.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 15.Решение за определяне на изпълнител / 24.11.2017 г.

Публикувано на: 24.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za opredelqne na izpulnitel.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16.Договор / 14.12.2017 г.

Публикувано на: 14.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog Partnior.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17. Договор за подизпълнение / 14.12.2017 г.

Публикувано на: 14.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor podizpalnitel.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 18. Обявление възлагане / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяв. за възлагане.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 19.Обявление за изпълнен дог. / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прикл. дог.pdf 22.1.2021 г.