е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-16 / 14.4.2016 г.

Публична покана №8/14.04.2016г. "Изработване на прединвестиционни проучвания (ПИП) и идеен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и съпътстващата я инфраструктура"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект компостиране-0.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 3.5.2016 г.

Публикувано на: 03.05.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол - компостиране.doc 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ПИП.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 4 / 21.3.2017 г.

Публикувано на: 21.03.2017 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 5 / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Коментар: Споразумителен протокол за прекратяване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Споразумителен протокол.pdf 19.5.2021 г.