е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 05-ПС-2017 / 14.6.2017 г.

"Водопроводна мрежа по улици:"Енергетик", ул."Клокотница", ул. "Ал.Стамболийски", ул."Светлина", ул."Безименна", ул."Добруджа", ул."Крайбрежна" , ул."Преслав" (юг) и ул."Дебелец"(юг) в с.Езерово, община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: Решение №9/14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_за_откриване.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление_за_поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Водопровод Езерово - dtt last edition.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-ЕЕДОП-ВиК- Езерово.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС Рехабилитация Езерово.xlsx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спец. с.Езерово - водопровод.doc 18.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 водопровод езерово.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: НОВА Количествена сметка - (Приложение към ценова оферта)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС Рехабилитация Езерово_Приложение към ценово_VLE_DTT.xlsx 18.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Решение 12/21.06.2017 за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РООИДИ_Езерово_ВиК.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Коментар: Разяснения до всички участници по Запитване с Вх. № 05-ПС-2017-(2) от 22.06.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници 1 _Езерово.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ЦЕНОВИ ОФЕРТИ на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение - отваряне на цени.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 Водопроводна мрежа Езерово.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1Водопроводна мрежа Езерово.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 Водопроводна мрежа Езерово.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4 Водопроводна мрежа Езерово.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад Водопроводна мрежа Езерово.pdf 18.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №1.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Договор/18.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор_водопровод.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Приложения към договора/18.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор_водопровод_2.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Приложения към договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор водопровод езерово.rar 18.1.2021 г.