е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-7 / 30.9.2016 г.

"Доставка на горива за нуждите на общинска администрация, детски градини, детски ясли, специализирани институции и социални услуги в Община Лом за отоплителен период 2016-2017г." по 2 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Доставка на газьол за отопление" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Доставка на въглища за отопление"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Коментар: решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie aop.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Коментар: обявление за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvoenie.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Коментар: техническа спецификация за ОП №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_1.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Коментар: техническа спецификация за ОП №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_2.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Коментар: образци и проекти на договори за двете обособени позиции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi_proekti_dog.zip 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) suobshtenie za otvarqne na cenovi parametri.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 11 / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 8.12.2016 г.

Публикувано на: 08.12.2016 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 210.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 4.1.2017 г.

Публикувано на: 04.01.2017 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 1.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 14 / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazlogena_porachka.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 15 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Коментар: Обявление за изпълнен договор № 210
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Izp.dog. 210.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 16 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Коментар: Обявление за изпълнен договор № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Izp. dog 1.pdf 30.7.2021 г.