е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-5 / 30.5.2018 г.

"Реконструкция на ул."Разколска", ул."Шемето", ул."Момина скала" и ул."Мело" - гр.Кресна и изкуствени неравности на ул."Яне Сандански" и с.Горна Брезница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Коментар: обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavaas.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Коментар: информация за публикуване в профила на купучава
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) infoas (1).pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) УТВЪРЖДАВАМ.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Коментар: заглавна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zag.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изкуствени неравности.xlsx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ksss - ulici Kresna.xlsx 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) asfprot.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: цена и техническо на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) cend i tex.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog.pdf 28.11.2021 г.