е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-5 / 13.8.2018 г.

"Допълнително водоснабдяване на с. Режанци и с. Конска Община Брезник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniya.pdf 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.specifikaciya.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obr.rar 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-87 / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informaciq.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-5 / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-93 / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ViK srok.PDF 17.3.2021 г.

Протокол № / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol ViK.PDF 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 109 / 12.9.2018 г.

Публикувано на: 12.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor ATLETIK.pdf 17.3.2021 г.