е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-1 / 9.1.2019 г.

„Реконструкция на улица „Иван Калчев" от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 31/24.01.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 43/24.01.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект ВОБД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV проект ВОБД.zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV проект Геодезия.zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № 6. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV проект ПБЗ.zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № 7. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект ПУСО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV проект ПУСО.zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № 8. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект Пътна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV Пътна 1.zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № 9. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект Пътна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХVПътна 2.zip 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 10. / 19.2.2019 г.

Публикувано на: 19.02.2019 г.
Коментар: Разяснение изх. № РД 9100 - 13/19.02.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 1.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 11. / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 отдейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -82/26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 12. / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 23/26.03.2019г. за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 13. / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -82/26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 14. / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -82/26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 15. / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 129/04.04.2019г. за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Договор рег. № 20-107/30.04.2019г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 17. / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 260/08.05.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 26.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 18. / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 509/30.08.2019г. за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключване на договор.pdf 26.1.2021 г.