е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-1 / 9.1.2019 г.

„Реконструкция на улица „Иван Калчев" от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.2.2019 г.
Файлове актуални към: 20.2.2019 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 31/24.01.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.2.2019 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 43/24.01.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 20.2.2019 г.

Документация за участие № 3. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 20.2.2019 г.

Документация за участие № 4. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект ВОБД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV проект ВОБД.zip 20.2.2019 г.

Документация за участие № 5. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV проект Геодезия.zip 20.2.2019 г.

Документация за участие № 6. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV проект ПБЗ.zip 20.2.2019 г.

Документация за участие № 7. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект ПУСО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV проект ПУСО.zip 20.2.2019 г.

Документация за участие № 8. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект Пътна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV Пътна 1.zip 20.2.2019 г.

Документация за участие № 9. / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Коментар: Раздел ХV Проект Пътна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХVПътна 2.zip 20.2.2019 г.

Разяснения по документацията за участие № 10. / 19.2.2019 г.

Публикувано на: 19.02.2019 г.
Коментар: Разяснение изх. № РД 9100 - 13/19.02.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 1.pdf 20.2.2019 г.