е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 05-ПС-2019 / 3.7.2019 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: Решение № 12/03.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 12_03.07.2019.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_03.07.2019.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: Документация и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation energi.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: ИТН (Клиентски номера)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИТН Община Белослав (4).xlsx 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Разяснение по документация за участие по постъпило запитване от участник
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение по запитване от участник.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_ел.енергия_08.08.2019г.pdf 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол чл.181,ал.4 от ЗОП_Ел.енергия.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Решение № 14/13.08.2019 г. за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 14 от 13.08.2019_Ел.енергия.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_Ел.енергия.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_Ел.енергия.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Коментар: Решение №15/21.08.2019 г. за определяне на втория за изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Промяна на Решение № 14.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Коментар: Договор № 87/02.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 25.1.2021 г.