е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-33 / 20.8.2015 г.

00384-2015-0018 "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Възстановяване на засегнатата водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина" и Обособена позиция № 2: "Възстановяване на пътната настилка в гр. Бяла Слатина", по проект "Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението от 01 Август 2014 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.8.2015 г.

Публикувано на: 25.08.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.injenering.rar 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 17.9.2015 г.

Публикувано на: 17.09.2015 г.
Коментар: Съобщение за промяна на датата за отваряне на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо за промяна дата и час на офертите.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 29.9.2015 г.

Публикувано на: 29.09.2015 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.doc 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 12.10.2015 г.

Публикувано на: 12.10.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови-инж..doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 солидарност.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3 солидарност.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ - Injenering.doc 24.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 2.12.2015 г.

Публикувано на: 02.12.2015 г.
Коментар: Гаранции участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii uchastie - Injenering.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 21.12.2015 г.

Публикувано на: 21.12.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Injenering OP-1.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 21.12.2015 г.

Публикувано на: 21.12.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Injenering OP-2.pdf 24.1.2021 г.