е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-22 / 19.7.2016 г.

00384-2016-0010 "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАЗАРИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.hrani-0.rar 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение до kandidati-hrani.doc 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови-Храни.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 9.9.2016 г.

Публикувано на: 09.09.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 храни.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 9.9.2016 г.

Публикувано на: 09.09.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 храни.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 9.9.2016 г.

Публикувано на: 09.09.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3 храни 2016.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 9.9.2016 г.

Публикувано на: 09.09.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 9.9.2016 г.

Публикувано на: 09.09.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.doc 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 8.11.2016 г.

Публикувано на: 08.11.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Храни.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 10 / 8.11.2016 г.

Публикувано на: 08.11.2016 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 11 / 8.11.2016 г.

Публикувано на: 08.11.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 12 / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Коментар: Допълнително споразумение № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №2.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 13 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 19.1.2021 г.