е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-5 / 6.2.2018 г.

00384-2018-0004 „Текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 6.2.2018 г.

Публикувано на: 06.02.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 7.3.2018 г.

Публикувано на: 07.03.2018 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 8 / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 9 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразимение №1.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 10 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 19.1.2021 г.