е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-8 / 7.3.2018 г.

00384-2018-0005 "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, необходими и произтичащи от дейности свързани с изпълнение на проект "Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства", договор за БФП №BG16RFOP001-5.001-0040-C01, по четири обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано оборудване; Обособена позиция 2: Доставка на стандартно оборудване; Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на обзавеждане; Обособена позиция 4: Доставка на оборудване - стоки включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (мек инвентар и посуда)

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.3.2018 г.

Публикувано на: 07.03.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 25.4.2018 г.

Публикувано на: 25.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за Обособена позиция №1.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за Обособена позиция №2.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за Обособена позиция №3.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за Обособена позиция №4.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 11 / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 12 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение по Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение - ОП-1.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 13 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение по Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение - ОП-2.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 14 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение по Договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение - ОП-3.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 15 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение по Договор за Обособена позиция №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение - ОП-4.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 16 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване за ОП-1.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 17 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване за ОП-2.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 18 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване за ОП-3.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 19 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване за ОП-4.pdf 16.1.2021 г.