е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-16 / 8.4.2019 г.

Обява с предмет: "Благоустрояване на площад с.Джерман, община Дупница "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.9.2020 г.
Файлове актуални към: 25.9.2020 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика.pdf 25.9.2020 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KCC_Джерман.xls 25.9.2020 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 25.9.2020 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор.docx 25.9.2020 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана Обява.pdf 25.9.2020 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 25.9.2020 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 25.9.2020 г.

Документация за участие № 42-01-64 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 25.9.2020 г.

Документация за участие № / 23.4.2019 г.

Публикувано на: 23.04.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока за подаване на оферти по Обявата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. uduljavane.pdf 25.9.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на Комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 25.9.2020 г.

Договори за изпълнение № / 4.6.2019 г.

Публикувано на: 04.06.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения.rar 25.9.2020 г.