е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-3 / 6.2.2020 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 21.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация1.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci el. energya2020.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Образец на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ел. енергия.docx 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от дейността на комисията.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Съобщение до участници за отваряне на плик предлагани ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение по чл.57 , ал.3 от ППЗОП.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от дейността на комисията.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Протокол №3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 от дейността на комисията.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Протокол №4 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 от дейността на комисията.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 21.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение избор на изпълнител ОП1.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 13 / 27.8.2020 г.

Публикувано на: 27.08.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФ възл.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 27.8.2020 г.

Публикувано на: 27.08.2020 г.
Коментар: Договор за възложена обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГ ТОК sign.pdf 21.1.2021 г.