е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-3 / 6.2.2020 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 29.5.2020 г.
Файлове актуални към: 29.5.2020 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 29.5.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 29.5.2020 г.

Документация за участие № 3 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация1.pdf 29.5.2020 г.

Документация за участие № 4 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci el. energya2020.docx 29.5.2020 г.

Документация за участие № 5 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Образец на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ел. енергия.docx 29.5.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик "Предлагана цена"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение по чл.57 , ал.3 от ППЗОП.pdf 29.5.2020 г.