е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-30 / 21.5.2019 г.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Аварийно укрепване на път KNL 3063 /III-6232/ Дяково - Кременик, чрез изграждане на подпорна стена"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639323537
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Покана за участие № / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: Покана за участие в процедура пряко договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана Кременик.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: Приложение 1 - Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 1-Техническа спецификация Кременик.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_7 ПРОЕКТ на договор - Кременк.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (3).zip 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Дякове-Кременик.rar 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 21 / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.remenik.pdf 16.1.2021 г.

Решение за прекратяване № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-е за прекратяване-Кременик.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 14.6.2019 г.

Публикувано на: 14.06.2019 г.
Коментар: Обявление за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление прекратяване-Подпорна стена Кременик.pdf 16.1.2021 г.