е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-46 / 24.2.2020 г.

Публично състезание:"Избор на изпълнител за упражняване на Строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажните работи за проект: "Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: 2.4.2020 г.

Решение за откриване на процедура № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 2.4.2020 г.

Обявление за поръчка № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 2.4.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 2.4.2020 г.