е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2019-0002 / 28.1.2019 г.

"Строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635383034
ОП актуална към: 19.3.2019 г.
Файлове актуални към: 19.3.2019 г.

Документация за участие № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_ПСОВ.pdf 19.3.2019 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_ПСОВ.pdf 19.3.2019 г.

Обявление за обществена поръчка № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_ПСОВ.pdf 19.3.2019 г.

Други документи № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: ИП_Проект_ПСОВ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПСОВ_проект.rar 19.3.2019 г.

Други документи № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ.rar 19.3.2019 г.