е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2019-0002 / 28.1.2019 г.

"Строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635383034
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_ПСОВ.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_ПСОВ.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_ПСОВ.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: ИП_Проект_ПСОВ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПСОВ_проект.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ.rar 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от работатат на комисията, назначена със Заповед №63/08.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_заличен.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне плик Предлагани ценови параметри.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_2_.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Протокол №3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3_.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Протокол №4 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4_.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Доклад от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Решение №102 от 30.04.2019 г. на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка 921384/10.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_възложена_поръчка_ПСОВ.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Договор №42-113/10.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор_ПСОВ.rar 16.1.2021 г.