е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-99 / 15.5.2020 г.

Публично състезание: "Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: "Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.5.2020 г.
Файлове актуални към: 27.5.2020 г.

Решение за откриване на процедура № / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.5.2020 г.

Обявление за поръчка № / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.5.2020 г.

Документация за участие № / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 27.5.2020 г.