е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-18 / 5.7.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за TБО на територията на община Сунгурларе“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: