е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-1 / 31.1.2020 г.

Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=957893
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 1 / 31.1.2020 г.

Публикувано на: 31.01.2020 г.
Коментар: Пряко договаряне по чл.79,ал.1, т.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ОП-2.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 2 / 31.1.2020 г.

Публикувано на: 31.01.2020 г.
Коментар: Мотиви
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 мотиви.rar 22.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 3 / 3.2.2020 г.

Публикувано на: 03.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СТАНОВИЩЕ АОП.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 4 / 5.2.2020 г.

Публикувано на: 05.02.2020 г.
Коментар: Покана за пряко договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 22.1.2021 г.

Техническо задание № 5 / 5.2.2020 г.

Публикувано на: 05.02.2020 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnichesko zadanie.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 5.2.2020 г.

Публикувано на: 05.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация за кандидатстване.rar 22.1.2021 г.

Решение № 7 / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 22.1.2021 г.

Договор № 8 / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: Строителен и инвеститорски контрол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДГ-6.pdf 22.1.2021 г.

Договор № 9 / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: оценка на съответствието
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДГ-7.pdf 22.1.2021 г.

Договор № 10 / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: СМР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДГ-5.pdf 22.1.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА № 11 / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Коментар: Обявление в АОП за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за сключен договор.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 6 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Коментар: Доклад и Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 12 / 3.4.2020 г.

Публикувано на: 03.04.2020 г.
Коментар: Анекс към Договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 13 / 7.5.2020 г.

Публикувано на: 07.05.2020 г.
Коментар: Обявление в АОП за сключен Анекс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за удължаване на срока в РОП.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 14 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad-OP.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 15 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Анекс към Договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) aneks-2.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 16 / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Обявление в АОП за сключен анекс-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс-2.2.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 17 / 1.12.2020 г.

Публикувано на: 01.12.2020 г.
Коментар: анекс3 към Договор ДГ-5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс ДГ-5(3).pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 18 / 1.12.2020 г.

Публикувано на: 01.12.2020 г.
Коментар: анекс 1 към Договор ДГ-6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс ДГ-6(1).pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 19 / 1.12.2020 г.

Публикувано на: 01.12.2020 г.
Коментар: анекс1 към Договор ДГ-7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс ДГ-7(1).pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 20 / 29.12.2020 г.

Публикувано на: 29.12.2020 г.
Коментар: Обявление в АОП за сключен анекс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за изменение_3.pdf 22.1.2021 г.