е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-82 / 3.4.2018 г.

"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на третокласен път ІІІ-598 "Ивайловград - Свирачи - Мандрица", в участъци: от км.0+028 до км. 0+330(ул. Беломорска) и от км.1+680 до км. 2+000(ул. Съединение)"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 18.5.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци ВиК.rar 18.5.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 5 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява удължаване.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 6 / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол инженеринг водопровод.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 18.5.2021 г.