е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-16 / 12.6.2020 г.

„СМР по реализиране на проект "Стадион и спортна зала (съблекални) към него в гр.Сунгурларе,общ. Сунгурларе““

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.10.2020 г.
Файлове актуални към: 24.10.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение АОП1.pdf 24.10.2020 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление АОП.pdf 24.10.2020 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 24.10.2020 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка1.pdf 24.10.2020 г.

Документация за участие № 5 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 24.10.2020 г.

Документация за участие № 6 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №2 Количествена сметка.xlsx 24.10.2020 г.

Документация за участие № 7 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №3 Проект на договор(1).doc 24.10.2020 г.

Документация за участие № 8 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ТП - Архитектура и Благоустройство
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ARHITEKTURA.pdf 24.10.2020 г.

Документация за участие № 9 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ТП - Конструкции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CONSTRUKCII.pdf 24.10.2020 г.

Документация за участие № 10 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ТП - Ел
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ELEKTRO.pdf 24.10.2020 г.

Документация за участие № 11 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ТП - ОВ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OVK.pdf 24.10.2020 г.

Документация за участие № 12 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ТП - ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PBZ.pdf 24.10.2020 г.

Документация за участие № 13 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ТП - ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ViK1.pdf 24.10.2020 г.