е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-1 / 28.2.2017 г.

"Избор на изпълнител на извършване на СМР за строеж "Внедряване на енергоспестяващи мерки в Дом за възрастни хора с деменция и Дом за възрастни хора - с. Добри дол, община Лом", по проект "Използване на възобновяема енергия в домове за възрастни хора в с. Добри дол и административната сграда на Община Лом", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: документация и техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentatsija.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 proekt_dogovor_obraztsi.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: технически роекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ddol prerabotka design.zip 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 13.3.2017 г.

Публикувано на: 13.03.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_otvarqne_ceni.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_Ddol.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2_Ddol.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_Ddol.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 10 / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 23.3.2017 г.

Публикувано на: 23.03.2017 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_prilogeniq.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12 / 23.3.2017 г.

Публикувано на: 23.03.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazlogena_porachka.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 13 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor.pdf 24.1.2021 г.