е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-138 / 5.12.2014 г.

Извършване на строително-монтажни дейности на обект "Пункт за управление на животински отпадъци" по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта "Пункт за управление на животински отпадъци" в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" на ПРСР 2007-2013 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 0400-138/110/ / 5.12.2014 г.

Публикувано на: 05.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЯ.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 0400-138/110/ / 5.12.2014 г.

Публикувано на: 05.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЯ.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 0400-138 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ 2.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 0400-138/124/ / 19.12.2014 г.

Публикувано на: 19.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение3.pdf 16.1.2021 г.