е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 05-ПП-2016 / 6.4.2016 г.

"Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Публична покана № / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ремонт пътна мрежа.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 New Folder (4).rar 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Коментар: Отговор на получено запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници_Асфалтиране - Белослав.docx 22.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 27.4.2016 г.

Публикувано на: 27.04.2016 г.
Коментар: Протокл на комисия за разглеждане и оценка на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол _асфалтиране.docx 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор (2).pdf 22.1.2021 г.