е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-15 / 23.8.2019 г.

"Доставка на горива за нуждите на общинска администрация гр. Лом, общинските детски градини, детски ясли, специализирани институции и социални услуги в Община Лом за отоплителен период 2019-2020 г." по 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Доставка на дизелово гориво за отопление" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Доставка на въглища за отопление" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: "Доставка на пелети за отопление"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Коментар: Решение Д 15
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_15.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 2 / 30.9.2019 г.

Публикувано на: 30.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl vuzl poruchka.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 30.9.2019 г.

Публикувано на: 30.09.2019 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_OP_1_196.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 30.9.2019 г.

Публикувано на: 30.09.2019 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_OP_2_197.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 30.9.2019 г.

Публикувано на: 30.09.2019 г.
Коментар: Договор за ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_OP_3_198.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 6 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор дизел
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogovor_Dizel_.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 7 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор въглища
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_vaglishta_.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 8 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор пелети
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogov_peleti_.pdf 19.5.2021 г.