е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-9 / 6.10.2017 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Сунгурларе през 2017 - 2018г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Коментар: Документация за участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ-Зимно Сунгурларе.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ-ЗИМНО.docx 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 INF.OBQVLENIE.FED 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 РЕШЕНИЕ-АОП.fed 15.1.2021 г.

Други документи № 5 / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) П-Л №1-ЗИМНО-2017.doc 15.1.2021 г.

Други документи № 6 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №2-ЗИМНО 2017.doc 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 003.jpg 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 10.11.2017 г.

Публикувано на: 10.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) П-Л №3-ЗИМНО 2017-ЦЕНИ.doc 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 10.11.2017 г.

Публикувано на: 10.11.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШ-Е-ЗИМНО-ИЗПЪЛНИТЕЛ.doc 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Договор № 448 от 07.12.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR.pdf 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 11 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBQVL.VYZL.P.pdf 15.1.2021 г.