е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-35 / 21.10.2016 г.

00384-2016-0018 "Доставка на материали и оборудване по проект "От ранно детско развитие към образователна интеграция", необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект "От ранно детско развитие към образователна интеграция", по договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0120-C01/ 01.08.2016 г., по Приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.10.2016 г.

Публикувано на: 21.10.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.materiali-DG-0.rar 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 17.11.2016 г.

Публикувано на: 17.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 17.11.2016 г.

Публикувано на: 17.11.2016 г.
Коментар: Съобщение за допусната техническа грешка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение техническа грешка.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Коментар: Съобщение за допуснати технически грешки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо допуснати технически грешки.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 Материали.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 14.12.2016 г.

Публикувано на: 14.12.2016 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 14.12.2016 г.

Публикувано на: 14.12.2016 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 14.12.2016 г.

Публикувано на: 14.12.2016 г.
Коментар: Протокол № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 5.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 14.12.2016 г.

Публикувано на: 14.12.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 14.12.2016 г.

Публикувано на: 14.12.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Договор за ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-3.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Договор за ОП-4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-4.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Договор за ОП-5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-5.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Договор за ОП-6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-6.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Договор за ОП-7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-7.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Договор за ОП-8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-8.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 20 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 21 / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-1.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 22 / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-2.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 23 / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-3.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 24 / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-4.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 25 / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-5.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 26 / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-6.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 27 / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-7.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 28 / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-8.pdf 26.1.2021 г.