е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2020-0005 / 12.6.2020 г.

"Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Угърчин"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.9.2020 г.
Файлове актуални към: 22.9.2020 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за доставка на електрическа енергия.pdf 22.9.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 22.9.2020 г.

Обявление за обществена поръчка № Обявление за поръчка 983641 - изпратено за публикация на 12.06.2020 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Обявление №983641
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка доставка на ел. енергия.pdf 22.9.2020 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № Решение за откриване на процедура 983596 - изпратено за публикация на 12.06.2020 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение №191 от 12.06.2020 г. на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 22.9.2020 г.

Други документи № / 30.6.2020 г.

Публикувано на: 30.06.2020 г.
Коментар: Отговор на предложение по чл.100, ал. 2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на предложение.pdf 22.9.2020 г.

Други документи № / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 22.9.2020 г.

Други документи № / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Разяснение №1 от 03.07.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №1 изх. №3198 от 03.07.2020.pdf 22.9.2020 г.