е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-45 / 20.2.2020 г.

Събиране на оферти с обява: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: "Основен ремонт на здравно заведение с промяна на предназначението за дом за социални услуги в град Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Информация за публикуване в профила на купувача № / 20.2.2020 г.

Публикувано на: 20.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 20.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № / 20.2.2020 г.

Публикувано на: 20.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.2.2020 г.

Публикувано на: 20.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 20.1.2021 г.

Протокол № / 12.3.2020 г.

Публикувано на: 12.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 20.1.2021 г.