е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-21 / 12.4.2016 г.

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се на територията на град Лом.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 /

Коментар: Протокол №3 от работаета на комиисята
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_3.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_EO_TO_NPEE.zip 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_1_Лом_сайт.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП(отменен, но действащ за настоящата обществена поръчка) съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_ценово-13_09.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 26.9.2016 г.

Публикувано на: 26.09.2016 г.
Коментар: Протокол №2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 - Лом финален.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 26.9.2016 г.

Публикувано на: 26.09.2016 г.
Коментар: Решениеза определен изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_39_26_09_2016.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 11.11.2016 г.

Публикувано на: 11.11.2016 г.
Коментар: Инфо за сключен договор по чл. 22 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл 22 б от ЗОП.doc 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 11.11.2016 г.

Публикувано на: 11.11.2016 г.
Коментар: Договор № 193
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 193.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 10 / 8.12.2016 г.

Публикувано на: 08.12.2016 г.
Коментар: Информация за сключен договор до АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info-skl-dog-TNT.pdf 24.1.2021 г.