е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-72 / 13.4.2018 г.

"Доставка на асфалтобетонова смес за нуждите на Община Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rehenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Obyavlenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Dokumentacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 4. / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: EEDOP
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 5. / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: eEEDOP
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 22.1.2021 г.

Образци № 6. / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 22.1.2021 г.

Проект на договор № 7. / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Proekt na dogovor
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 8. / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 9. / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 10. / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Съобщение Цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 11. / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 12. / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор-.pdf 22.1.2021 г.