е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-19 / 16.12.2020 г.

Local open procedure CB005.2.12.116-LP-SU-L1 "Supply of specialized equipment - skid streer loader and attachment", within project CB005.2.12.116 "Joint nature protection"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.12.2020 г.

Публикувано на: 16.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 du.zip 23.1.2021 г.

Покана за участие № 1 / 16.12.2020 г.

Публикувано на: 16.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) c4a_invit_en Sungurlare.pdf 23.1.2021 г.

Обявление № 2 / 16.12.2020 г.

Публикувано на: 16.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) c3_summarycn_en.pdf 23.1.2021 г.