е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка към ОП-4/Прекратена / 14.7.2017 г.

CANCELLATION OF A WORKS TENDER PROCEDURE Reconstruction of the old building "Museum of masks" in Kosharevo village, Breznik municipality, Bulgaria Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - Serbia 2014 - 2020

АОП (Интернет адрес): https://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenders/cancellation-works-tender-procedure-0
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Cancellation № 2 № 1 / 14.7.2017 г.

Публикувано на: 14.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) a5a_cancnotice_en 220 W1.pdf 26.1.2021 г.